Kalkulator

Panele słoneczne kalkulator

Zaawansowane technologie tworzą coraz to nowsze i bardziej zadziwiające możliwości korzystania z zasobów energii słonecznej w naszych domach. Systemy fotowoltaiczne dynamicznie zyskują na popularności – mogą to zaobserwować nawet laicy, którzy nie mają nic wspólnego z branżą fotowoltaiczną. Zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie wraz z powstawaniem nowych zakładów pracy, osiedli i sieci komunikacyjnych. Cena inwestycji w instalację paneli fotowoltaicznych wydaje się być na pierwszy rzut oka ogromna. Czy to się opłaca? Czy koszt poniesiony za montaż systemu kiedyś się zwróci i jak to obliczyć?

Otóż tak! Kalkulator fotowoltaiczny pomoże Ci ocenić:

 • szacunkowy koszt systemu,
 • okres zwrotu inwestycji,
 • Twoje oszczędności w ciągu 25 lat,
 • oraz przedstawi Ci wykres progu rentowności inwestycji.

Parametry wymagane do obliczenia to:

 • roczne zużycie energii,
 • roczny koszt energii brutto,
 • kąt nachylenia dachu,
 • orientacja dachu,
 • typ użytkownika,
 • miejsce montażu.

Co musisz wiedzieć o panelach fotowoltaicznych?

Jednym z najważniejszych parametrów określających panele jest ich wydajność. Jest to miara zdolności panelu słonecznego do przekształcania światła słonecznego w użyteczną energię elektryczną. Biorąc pod uwagę taką samą ilość światła słonecznego świecącego przez ten sam czas na dwóch panelach słonecznych o różnych wskaźnikach wydajności, bardziej wydajny panel będzie wytwarzał więcej energii elektrycznej niż mniej wydajny panel. Wydajność paneli słonecznych zależy od produkcji energii elektrycznej przez ogniwa słoneczne, na którą z kolei wpływa skład ogniw, konfiguracja elektryczna, otaczające komponenty i nie tylko.

W praktyce, dla dwóch paneli słonecznych o tej samej wielkości fizycznej, jeśli jeden ma sprawność 21%, a drugi 14%, panel o sprawności 21% będzie wytwarzał o 50% więcej kilowatogodzin (kWh) energii w takich samych warunkach jak panel o sprawności 14%. Zatem maksymalizacja zużycia energii i oszczędności na rachunkach w dużej mierze zależy od najwyższej wydajności paneli słonecznych.

Jak wydajne są panele słoneczne?

Wydajność większości paneli słonecznych wynosi od 15% do 20%, z wartościami odstającymi po obu stronach zakresu. Wysokiej jakości panele słoneczne mogą w niektórych przypadkach przekraczać 22% wydajności (i sięgać prawie 23%!), lecz większość dostępnych modułów fotowoltaicznych nie przekracza 20%.

Jak działa energia słoneczna?

Panel słoneczny (znany również jako moduł słoneczny) składa się z:

 • warstwy ogniw krzemowych,
 • metalowej ramy,
 • szklanej obudowy ,
 • okablowania do przesyłania prądu elektrycznego z krzemu. 

Krzem (14 w układzie okresowym) jest niemetalem o właściwościach przewodzących, które pozwalają mu absorbować i przekształcać światło słoneczne w użyteczną elektryczność. Kiedy światło uderza w krzemową komórkę, wprawia ono w ruch elektrony w krzemie, inicjując przepływ prądu elektrycznego. Nazywa się to „efektem fotowoltaicznym” i opisuje ogólną funkcjonalność technologii paneli słonecznych.

Proces fotowoltaiczny przebiega w następujący sposób:

 • Krzemowe ogniwo fotowoltaiczne pochłania promieniowanie słoneczne.
 • Kiedy promienie słoneczne wchodzą w interakcję z krzemową komórką, elektrony zaczynają się poruszać, powodując przepływ prądu elektrycznego.
 • Przewody dostarczają prąd stały do falownika, aby przekształcić go w prąd przemienny.

Oblicz koszty panelu słonecznego dla Twojego domu

Aby dowiedzieć się ile paneli słonecznych potrzebujesz i oszacować koszty, możesz skorzystać z następujących podpowiedzi:

 1. Określ średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej. Prawdopodobnie w niektórych miesiącach roku zużywasz jej więcej. Sprawdź rachunki za prąd z ostatnich 12 miesięcy i oblicz średnie zużycie w tym okresie.
 2. Oblicz swoje dzienne zużycie kWh. Następnie możesz oszacować średnie dzienne zużycie, dzieląc miesięczne zużycie przez 30. Załóżmy na przykład, że Twoja średnia kWh miesięcznie wynosi 1100 kWh podzielone przez 30 dni (1 miesiąc) to 37 kWh dziennie.
 3. Oszacuj ilość światła słonecznego, które otrzymają twoje panele słoneczne. Światło słoneczne wpływa na ilość energii generowanej przez panele słoneczne. Jako przybliżone oszacowanie załóżmy, że panel słoneczny o mocy 310 W wytwarza 1,24 kWh dziennie, a Twoja lokalizacja otrzymuje 4 godziny światła słonecznego dziennie.
 4. Weź pod uwagę potencjalne zużycie energii słonecznej. Następnie rozważ, jaką część obecnego zużycia chcesz zrównoważyć energią słoneczną. 100%? 80%? 50%? Pomnóż ten procent przez dzienne zużycie kWh. Jeśli chcesz, aby Twoja elektrownia fotowoltaiczna odpowiadała za 80% zużycia energii, oto jak wyglądałyby obliczenia: 37 kWh dziennie x 0,80 = 29,6 kWh.
 5. Określ, ile będziesz potrzebować paneli słonecznych.

Jeden panel słoneczny wytwarza około 1,24 kWh dziennie. W powyższym przykładzie potrzebne byłyby 24 panele słoneczne, które odpowiadają za 80% średniego zużycia (dzienne zużycie 29,6 kWh, podzielone przez 1,24 kWh na panel). Podobnie, jeśli chcesz uwzględnić 100% dziennego zużycia kWh, potrzebujesz 30 paneli słonecznych (dzienne zużycie 37 kWh podzielone przez 1,24 kWh na panel).

Opłacalność dla Ciebie i dla świata

Energia słoneczna to niezależność

Energia słoneczna to czyste, niedrogie, odnawialne źródło energii, które można wykorzystać prawie na całym świecie – każdy punkt, w którym światło słoneczne pada na powierzchnię ziemi, jest potencjalnym miejscem do generowania energii słonecznej. A ponieważ energia słoneczna pochodzi ze słońca, stanowi nieograniczone źródło energii. Technologie energii odnawialnej wytwarzają energię elektryczną z nieskończonych zasobów. I to właśnie one zapewnią Ci w przyszłości niezależność.

Jakie mamy alternatywy?

Porównaj na przykład produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z produkcją paliw kopalnych. Powstanie ropy, gazu i węgla zajęło setki tysięcy lat, więc za każdym razem, gdy jeden z tych zasobów jest spalany w celu wytworzenia energii elektrycznej, ten ograniczony zasób jest nieznacznie bliżej wyczerpania. Wykorzystanie odnawialnych zasobów – takich jak energia wiatrowa, słoneczna i wodna – do wytwarzania energii nie wyczerpuje tych zasobów. Na powierzchni Ziemi zawsze będzie świecić światło słoneczne, a po zamianie światła słonecznego w energię elektryczną, nadal istnieje nieskończona ilość światła słonecznego, które w przyszłości zamieni się w elektryczność. 

Oszczędność – jasna sprawa! 

Zrozumieć oszczędność energii

Efektywność energetyczna pomaga oszczędzać pieniądze i chronić przed rosnącymi kosztami mediów. Jednak długoterminowe oszczędności w zakresie efektywności energetycznej zależą od kilku głównych czynników, w tym aktualnej wydajności nieruchomości, stawek za energię elektryczną oraz zachęt finansowych dostępnych w Twojej okolicy.

Obecna wydajność Twojej nieruchomości

Być może najważniejszym pytaniem, kiedy rozważasz ulepszenia efektywności energetycznej w domu lub firmie, jest to, jak wydajna jest teraz Twoja nieruchomość. Jeśli posiadasz urządzenia, które mają ponad 20 lat, nieszczelne okna lub przestarzały piec, dokonując ich wymiany, możesz dostrzec znaczne oszczędności w zakresie efektywności energetycznej. Nawet jeśli Twój dom lub firma nie wymagają znacznych ulepszeń, energooszczędne urządzenia mogą nadal oferować oszczędności netto w postaci niższych rachunków za energię. Przyjrzyj się ofercie i zaoszczędź z nami na przyszłość.