Mój Prąd 4.0 – od kiedy do kiedy?

Mój Prąd 4.0 to już czwarta edycja programu wsparcia fotowoltaiki w Polsce. Czwarta edycja oznacza czwarty nabór, który zaplanowano na określony czas. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0 są odbierane od 15 kwietnia 2022 r. Zakończenie przyjmowania wniosków zaplanowano na 22.12.2022 r. Jednak to tylko plan szacunkowy. W regulaminie programu wskazano na możliwość szybszego zakończenia naboru w przypadku wyczerpania środków. Zważając na los poprzednich edycji, należy się spodziewać, że do zamknięcia programu dojdzie o wiele szybciej. Dla przykładu, 3. nabór zakończył się już 6.10.2021, podczas gdy planowaną datą był 22.12.2021. 

Rzeczywiste zakończenie programu

Tak naprawdę nie sposób wskazać konkretną datę zakończenia naboru do programu Mój Prąd 4.0. Nie ma jednak wątpliwości, że warto się pospieszyć. Jak wskazaliśmy, poprzedni nabór zakończył się ponad 2 miesiące przed planowanym zakończeniem, mimo że budżet był wtedy wyższy niż w przypadku 4. edycji. Co więcej, w programie Mój Prąd 4.0 maksymalna kwota dotacji możliwej do otrzymania przez pojedynczego wnioskodawcę jest zdecydowanie wyższa niż w poprzedniej edycji. To wszystko sugeruje, że do wyczerpania środków może dojść o wiele szybciej.

Wypłata środków – od kiedy do kiedy?

Do wypłaty środków z programu Mój Prąd 4.0 dochodzi po akceptacji wniosku. Pierwotnie zakładano rozpatrywanie wniosków w okresie do 90 dni. W rzeczywistości już dzisiaj wskazywany czas rozpatrywania to około 300 dni, przy czym wraz z napływem kolejnych wniosków okres ten może ulec wydłużeniu. Zakończenie wypłaty pieniędzy w ramach programu Mój Prąd 4.0 zaplanowano na rok 2023, jednak jaka będzie konkretna data, przekonamy się dopiero w przyszłym roku.

Omawiając kwestie terminów związanych z programem Mój Prąd 4.0, warto wspomnieć również o terminach poniesienia kosztów kwalifikowanych. Dotacje można otrzymać jedynie do inwestycji, które zrealizowano w okresie 1.02.2020-31.12.2023, przy czym mowa tutaj o programie Mój Prąd jako takim, ponieważ nabór do 4. edycji kończy się najpóźniej 22.12.2022, a otrzymanie wsparcia finansowego jest możliwe tylko w przypadku zakończenia inwestycji przed złożeniem wniosku.