Co to jest koszt kwalifikowany w programie Mój Prąd?

Przy omawianiu programów dofinansowań często pojawia się termin koszt kwalifikowany. Nie dla każdego jest on jasny. Wyjaśnijmy zatem, czym są koszty kwalifikowane na podstawie najpopularniejszego programu wsparcia fotowoltaiki w Polsce – Mój Prąd, a konkretnie czwartej edycji tego programu.

Koszty kwalifikowane, czyli na co można otrzymać dofinansowanie

Najprościej rzecz ujmując, koszty kwalifikowane to wszelkie koszty, które podlegają finansowaniu lub współfinansowaniu w ramach określonego programu. W przypadku programu Mój Prąd koszty kwalifikowane to wydatki poniesione na wyszczególnione w regulaminie elementy instalacji fotowoltaicznej. Należy przy tym zaznaczyć, że koszty kwalifikowane to pełne kwoty zakupu poszczególnych produktów i usług, a nie kwoty dofinansowania. W ramach programu Mój Prąd możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości maksymalnej 50% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że dotacja nie może wynieść więcej niż połowa poniesionych kosztów.

Koszty kwalifikowane w Mój Prąd 4.0

Od początku istnienia program Mój Prąd stanowi wsparcie dla osób fizycznych, decydujących się na montaż fotowoltaiki. Od pierwszej edycji dotacje dotyczyły mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli w praktyce elementów niezbędnych do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej. Jednak w 4. edycji programu zdecydowano się poszerzyć zakres elementów objętych dofinansowaniem. Na liście pojawiły się również magazyny energii elektrycznej i ciepła, a także systemy zarządzania energią elektryczną. Tym samym można wnioskować o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych każdego z wymienionych elementów.

Należy podkreślić, że koszty kwalifikowane dotyczą zarówno wydatków poniesionych na zakup, jak i montaż elementów. Ważne jest jednak, że dotacja w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zostanie udzielona pod warunkiem, że kwota stanowiąca połowę kosztów nie przekroczy wysokości kwoty maksymalnej dofinansowania. Dla poszczególnych elementów instalacji ustalono odmienne kwoty maksymalne.