Koszty kwalifikowane Mój prąd – co wpisać?

Program Mój Prąd 4.0 uprawnia do otrzymania dotacji na fotowoltaikę w szerokim tego słowa znaczeniu. W obecnej edycji po raz pierwszy uwzględniono nie tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne, ale również elementy dodatkowe. W regulaminie programu uwzględniono kwoty maksymalne dofinansowanie – odmienne dla poszczególnych części instalacji oraz zależne od tego, czy prosument otrzymał już jakieś dofinansowanie w przeszłości. Maksymalna kwota dofinansowania jest możliwa do uzyskania pod warunkiem, że nie stanowi więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Czym są koszty kwalifikowane, czyli co wpisać we wniosku? Wyjaśniamy!

Koszty kwalifikowane, czyli zakup i montaż

Beneficjent programu Mój Prąd 4.0 może otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak w wysokości nie większej niż określone kwoty dla poszczególnych elementów instalacji. Koszty kwalifikowane to wydatki poniesione z tytułu zakupu i montażu elementów objętych dofinansowaniem. Aby uzyskać dotację, należy złożyć dokumenty dowodzące poniesienia kosztów zakupu i montażu oraz wpisać kwotę, jaką zapłacono za zakup i montaż takich elementów, jak:

  • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
  • magazyn energii elektrycznej,
  • magazyn ciepła,
  • system zarządzania energią.

Warto podkreślić, że beneficjent nie musi korzystać z dofinansowania dla wszystkich wymienionych elementów. Montaż żadnego z nich, poza mikroinstalacją fotowoltaiczną, nie jest obligatoryjny dla uzyskania dotacji. Niemniej w przypadku montażu mikroinstalacji wraz z innymi elementami, prosument może liczyć na wyższe dofinansowanie samej mikroinstalacji – 5000 zł wobec 4000 zł w przypadku mikroinstalacji pozbawionej osprzętu dodatkowego.

Należy zaznaczyć, że koszty kwalifikowane to zarówno zakup, jak i montaż mikroinstalacji i pozostałych elementów. Jednocześnie większość osób fizycznych korzystających z fotowoltaiki, a to właśnie do nich skierowany jest program Mój Prąd, dokonuje zakupu urządzeń od firm zajmujących się jednocześnie ich montażem. W takim przypadku zakup i montaż mogą być uwzględnione na jednej fakturze, co ułatwia proces wnioskowania o dotację.