Ruszył nabór w programie Mój Prąd 5.0. Dla kogo dotacja na fotowoltaikę, pompę ciepła lub kolektor?

Ruszył piąty nabór wniosków w programie Mój Prąd. Jego budżet tym razem wynosi 955 mln zł. Skorzystać może każdy użytkownik instalacji fotowoltaicznej, ale też osoby korzystające z innych urządzeń. W tegorocznym programie nastąpiło kilka zmian w porównaniu z poprzednimi edycjami. Dofinansowana jest nie tylko fotowoltaika, ale też pompy ciepła, magazyny energii oraz kolektory słoneczne.

Można składać wnioski o dotację w programie Mój Prąd

W przypadku piątego naboru programu Mój Prąd dofinansowanie można otrzymać na mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz ich komponenty, magazyny ciepła, pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej lub systemy zarządzania energią. Dotyczy to zarówno zakupu urządzeń czy systemów, jak i montażu. O dotację mogą się starać właściciele gospodarstw, w przypadku których tego typu systemy i urządzenia są już podłączone do sieci.

Maksymalna dotacja, jaką będzie można uzyskać, wyniesie 58 tys. zł. Dotyczy to najbardziej rozbudowanych systemów umożliwiających uzyskanie dofinansowania. Wnioski o fundusze mogą składać właściciele gospodarstw domowych, które dysponują podłączoną instalacją fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW.

Jak i gdzie złożyć wniosek? Co powinno się w nim znaleźć?

Wnioski w programie składane są online za pośrednictwem Generatora  Wniosków o Dofinansowanie na stronie internetowej NFOŚiGW. Termin upływa 22 grudnia 2023 bądź w momencie wyczerpania się funduszy w budżecie programu. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów. Co należy przygotować?

  • zaświadczenie o podłączeniu instalacji
  • oświadczenie o dokonaniu zapłaty za faktury związane z wykonaniem inwestycji, a także wymienione faktury
  • protokół odbioru prac
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączeniu do sieci energetycznej
  • zaświadczenie net-billing
  • kartę produktu
  • dokument potwierdzający numer rachunku bankowego.

Ważne jest, że wniosek musi być podpisany za pomocą podpisu elektronicznego, czyli z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pieniądze dla rozliczających się w systemie net-billing lub planujących przejść na ten system

W piątym naborze programu Mój Prąd z grantu mogą skorzystać właściciele gospodarstw, którzy rozliczają się lub planują przejść na system net-billing. Polega on na sprzedaży wyprodukowanej energii oraz ewentualnym wykupie po określonej cenie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Możliwość uzyskania dotacji mają osoby fizyczne, czyli właściciele gospodarstw domowych, którzy energię elektryczną wytwarzają na własne potrzeby.

Mój Prąd 5.0. Ile wynosi dofinansowanie?

W piątym naborze do programu dofinansowanie wynosi 50% kosztów. Odnoszą się one do urządzeń zakupionych i opłaconych po 1 lutego 2020 r. Możliwość dofinansowania dotyczy większej liczby urządzeń. Na co zatem zainteresowani mogą otrzymać pieniądze?

1. Mikroinstalacje fotowoltaiczne (dotacja do 6 tys. zł) oraz mikroinstalacje razem z urządzeniami dodatkowymi (do 7 tys. zł)

2. Urządzenia dodatkowe, w tym:

•  magazyn ciepła lub urządzenie grzewcze:

a) magazyn ciepła (do 5 tys. zł),

b) gruntowe pompy ciepła (do 28,5 tys. zł),

c) pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (do 19,4 tys.zł),

d) pompy ciepła powietrze/woda (do 12,6 tys. zł),

e) pompy ciepła powietrze/powietrze (do 4,4 tys. zł),

•  magazyn energii elektrycznej (do 16 tys. zł),

•   system zarządzania energią HEMS/EMS (do 3 tys. zł),

•   kolektory słoneczne (do 3,5 tys. zł).

Wnioski rozpatrzone w ciągu trzech miesięcy

Bez względu na termin złożenia wniosku jego rozpatrzenie ma trwać maksymalnie 90 dni, aczkolwiek jest to okres dość umowny. Ważne, że wnioskodawca ma możliwość dwukrotnego dokonania korekty, jeśli dokumentacja jest niepełna bądź pojawiły się w niej błędy. Wybrane wnioski trafiają na listę projektów przeznaczonych do dofinansowania. Status złożonego wniosku można sprawdzić na witrynie internetowej mojprad.gov.pl lub w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Decyzja o ewentualnym odrzuceniu dokumentów trafia do wnioskodawców za pośrednictwem poczty e-mail.