Panele - Mój prąd

Mój Prąd 4.0 w nowym wydaniu. Ile dofinansowania na fotowoltaikę dostaniesz w 2023 roku?

Mój Prąd to program skierowany do właścicieli budynków mieszkalnych, którzy myślą o montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych lub już zdecydowali się na taką inwestycję. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Klimatu podczas Konferencji Stron Porozumień Sektorowych na zainteresowanych od połowy grudnia czeka wyższe dofinansowanie niż dotychczas. Taki krok rządu jest odpowiedzią m.in. na rosnące na skutek wojny ceny energii i postępującą inflację. Przeczytaj i dowiedz się więcej o dotacji na fotowoltaikę w 2023 roku.

Spis treści

Czym jest program Mój Prąd?

Głównym założeniem programu Mój Prąd jest wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Władze przewidują dalszy rozwój OZE i wciąż dążą do aktualizacji polityki energetycznej Polski.

Realizowane w ramach programu przedsięwzięcia mają przyczyniać się do:zwiększenia produkcji energii elektrycznej z instalacji PV;poprawy autokonsumpcji prądu zmagazynowanego w specjalnych akumulatorach;udoskonalenia systemu zarządzania energią elektryczną w kraju.

Duży nacisk kładzie się na to, by realizacja celów programu Mój Prąd przebiegała z poszanowaniem środowiska. Wszystkie te procesy idealnie wpisują się w popularne obecnie założenia energetyki niskoemisyjnej, dążącej m.in. do ograniczenia udziału węgla w produkcji prądu. 

W którym roku rozpoczęły się dotacje Mój Prąd?

Pierwsza edycja programu Mój Prąd wystartowała w 2019 roku. Równolegle została wprowadzona ulga termomodernizacyjna, pozwalająca na odliczenie kosztów instalacji PV od podatku. Te dwa czynniki przyczyniły się do znacznego zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii ogółem. M.in. z tego powodu rząd zdecydował się przygotować kolejną edycję programu. W 2021 roku ruszył zaś Mój Prąd 3.0.

Obecnie trwający nabór wniosków do programu Mój Prąd 4.0 rozpoczął się w kwietniu 2022 roku. Miał potrwać do grudnia 2022 roku lub do momentu wyczerpania przewidzianej alokacji środków. Mimo to, według informacji podanych przez rząd, kolejna już edycja programu Mój Prąd została przedłużona o kolejne kilka miesięcy — do końca marca 2023 roku.

Na co można dostać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd w 2023?

W ramach programu Mój Prąd rząd zobowiązuje się do sfinansowania części inwestycji związanych z pozyskiwaniem ekologicznej energii elektrycznej. Pieniądze z dotacji przeznaczysz na:

 • mikroinstalację fotowoltaiczną o zainstalowanej mocy od 2 do 10 kW;
 • magazyny ciepła o minimalnej pojemności 20 dm3;
 • systemy zarządzania energią HEMS/EMS;
 • magazyny energii o pojemności co najmniej 2 kWh.

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 4.0 w 2023 roku?

Według informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liczba złożonych wniosków na początku października 2022 roku wynosiła ponad 11 tysięcy. Kto jeszcze może dołączyć do grona wnioskodawców? Z programu Mój Prąd w 2023 roku skorzystasz, jeśli jesteś osobą fizyczną i spełniasz poniższe warunki:

 • wykorzystujesz wytworzoną energię na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
 • jesteś właścicielem lub współwłaścicielem posesji, na której znajduje się instalacja PV;
 • masz zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej;
 • montaż Twojej mikroinstalacji fotowoltaicznej zakończył się co najpóźniej po 3 latach od roku, gdy zapłaciłeś za nią pierwszą fakturę czy rachunek imienny.
Uwaga! Beneficjentów czwartej edycji programu dotyczy jeszcze jedno obostrzenie. Nowy nabór wniosków jest „dedykowany” jedynie dla osób rozliczających się w systemie net-billing. Szansę na uzyskanie funduszy ma również każdy indywidualny prosument, który zdecyduje się zrezygnować z dotychczasowego systemu opustów net-metering na rzecz nowego sposobu rozliczania energii elektrycznej.

Ile dofinansowania z programu Mój Prąd w 2023?

Ostatnia Konferencja Stron Porozumień Sektorowych przyniosła beneficjentom programu Mój Prąd niemałe korzyści. Polegają one na podwyższeniu dofinansowania dla indywidualnych prosumentów. O tej zmianie poinformowała minister Anna Moskwa podczas spotkania.

Od 15 grudnia beneficjenci mogą więc liczyć na wsparcie finansowe w wysokości:

 • 6 tys. zł — na samą mikroinstalację fotowoltaiczną;
 • 7 tys. zł — na instalację PV z elementami dodatkowymi;
 • 15 tys. zł — na magazyny energii;
 • 5 tys. zł — na magazyny ciepła;
 • 3 tys. zł — na systemy zarządzania energią EMS/HEMS.

Warto pamiętać, że kwoty dofinansowania na zakup i montaż wymienionych urządzeń nie mogą być wyższe niż połowa kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta.

Co z wnioskodawcami, którzy otrzymali już dofinansowanie?

Z informacji od Minister Klimatu i Środowiska wynika, że beneficjenci czwartej edycji programu, którzy dostali już pieniądze, nie będą się czuć pokrzywdzeni. Dlaczego? Bo mogą liczyć na wyrównanie dofinansowania do poziomu aktualnie wypłacanych dotacji.

Na początku stycznia 2023 roku ma się rozpocząć ponowne przeliczanie funduszy, które już zostały przelane na konto indywidualnych prosumentów. Jeśli będzie przysługiwał Ci zwiększony poziom dofinansowania, dostaniesz różnicę pomiędzy otrzymaną dotacją a pieniędzmi, które są przyznawane obecnie. 

Co ważne, nie musisz ponownie wypełniać dokumentów. Wystarczy, że poprzez Generator Wniosków wyrazisz zgodę na ponowne przeliczenie dotacji. Według informacji podanych na stronie https://mojprad.gov.pl/, do wszystkich wnioskodawców na skrzynkę mailową zostaną wysłane dokładne instrukcje w tym zakresie. 

Jak rozliczyć dotację z programu Mój Prąd?

Pieniądze przekazane w ramach programu Mój Prąd są zwolnione z podatku dochodowego. Dzięki temu nie musisz uwzględniać uzyskanej dotacji w rozliczeniu PIT. Takie udogodnienie jest efektem zmian, które weszły w życie 23 listopada 2019 roku. Po nowelizacji przepisów zakres zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuje:

 • wszystkie dotacje i inne świadczenia bezzwrotne uzyskane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • środki otrzymane z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jak złożyć wniosek Mój Prąd 4.0 w 2023 roku?

Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0 odbywa się wyłącznie przez internet. Aby wypełnić formularz, należy skorzystać z generatora wniosków dostępnego pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Cały proces składa się z kilku etapów:

 1. Po wejściu na stronę zarejestruj się, a następnie zaloguj na swoje konto. Jeśli chcesz pominąć ten etap, możesz skorzystać z e-dowodu lub profilu zaufanego.
 2. Następnie zostaniesz poproszony o uzupełnienie formularza swoimi danymi i informacjami o instalacji PV.
 3. Przygotuj załączniki i dodaj do wniosku — m.in. paragony imienne lub faktury za montaż urządzeń, protokół odbioru prac wydany przez wykonawcę instalacji PV czy potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci. 
 4. Sprawdź poprawność podanych przez Ciebie informacji i jeśli wszystko jest w porządku, podpisz wniosek. Zrobisz to przy pomocy e-dowodu lub profilu zaufanego.
 5. Wyślij dokument. Na e-mail podany w formularzu otrzymasz potwierdzenie przyjęcia go do rozpatrzenia. 

Co prawda dopełnienie wszystkich formalności wymaga nieco zaangażowania. Mimo to, wyższe dofinansowanie niż dotychczas powinno w pełni zrekompensować czas poświęcony na złożenie wniosku. Obecnie możesz otrzymać dofinansowanie opiewające na kwotę nawet 31 000 zł. Dzięki funduszom sfinansujesz mikroinstalację fotowoltaiczną i jej dodatkowe elementy. W ten sposób możesz stworzyć kompletny system energetyczny, który zaspokoi potrzeby budynków mieszkalnych.