Jak rozliczyć dotację Mój Prąd w PIT?

Mój Prąd to program, który polega na uzyskiwaniu przez beneficjentów środków gotówkowych. Przeważnie przychód oznacza konieczność odprowadzenia podatku dochodowego, a tym samym uwzględnienie określonej kwoty w deklaracji PIT. Dla każdego przychodu przeznaczona jest konkretna rubryka, w określonym wzorze deklaracji PIT. Jak jest w przypadku dotacji z programu dofinansowania fotowoltaiki Mój Prąd? 

Dofinansowanie zwolnione z podatku

W celu uproszczenia formalności oraz zwiększenia kwoty wsparcia dla prosumentów, postanowiono zwolnić dofinansowanie z programu Mój Prąd z podatku dochodowego. Innymi słowy, cała uzyskana kwota przysługuje prosumentowi. Niemniej prawo zna sytuacje, w których przychód mimo zwolnienia z podatku musi być uwzględniany w deklaracji podatkowej. Nie dotyczy to dotacji z programu Mój Prąd. Podsumowując, dofinansowanie nie jest opodatkowane i nie trzeba uwzględniać go w rocznym rozliczeniu podatkowym. Oznacza to brak jakichkolwiek formalności podatkowych związanych z pobraniem dotacji Mój Prąd 4.0

Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0 przysługuje również osobom, które korzystają z ulgi termomodernizacyjnej. Mowa tutaj o odliczeniu od podatku inwestycji w zielone źródła energii. Otrzymanie dotacji w ramach Programu Mój Prąd oznacza obniżenie realnych kosztów poniesionych z powodu inwestycji w fotowoltaikę. Tym samym beneficjent jest zobligowany do uwzględnienia w deklaracji PIT kwoty inwestycji pomniejszonej o całkowitą wysokość dofinansowania. W przypadku, gdy mimo złożenia wniosku dotacja nie wpłynęła jeszcze na konto, w deklaracji należy uwzględnić całą kwotę inwestycji. Natomiast po otrzymaniu dotacji podatnik jest zobowiązany do skorygowania wpisanej kwoty. Warto dopilnować tego szczegółu, aby uniknąć nałożenia przez urząd skarbowy kary za odliczenie od podatku nieadekwatnie wysokiej kwoty.