Mój Prąd 4.0 – jakie dofinansowanie?

Program Mój Prąd daje szansę na uzyskanie dotacji do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem. Zakres programu w czwartej edycji uległ znacznemu poszerzeniu. Sprawdź, jak wysokie dofinansowanie możesz otrzymać w czwartej edycji.

Dofinansowanie do 20500 zł

Nawet 20 500 zł z programu Mój Prąd 4.0

W ramach 4. edycji programu beneficjent może otrzymać nawet 20 500 zł. Pod warunkiem, że zdecyduje się na kompletną instalację fotowoltaiczną, wraz z magazynem energii, magazynem ciepła oraz inteligentnym systemem zarządzania energią HEMS/EMS. Każdy z elementów zostanie sfinansowany w wysokości maksymalnie 50%. Mowa tutaj o 50% kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się zakup urządzeń oraz ich montaż. Jednocześnie ustalono maksymalne wysokości dofinansowań dla poszczególnych elementów instalacji:

  • magazyn ciepła – do 5000 zł
  • magazyn energii – do 7 500 zł,
  • system zarządzania energią HEMS/EMS – do 3000 zł

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wysokość dofinansowania jest uzależniona od 2 czynników. Pierwszy stanowi zakres inwestycji i dotacji, o którą ubiega się konsument. W przypadku montażu wymienionych wcześniej elementów dodatkowych lub przynajmniej 1 z nich, np. magazynu energii, prosument może otrzymać do 5000 zł na mikroinstalację FV. Natomiast jeśli beneficjent decyduje się na montaż samej tylko mikroinstalacji fotowoltaicznej, otrzyma maksymalnie 4000 zł. Drugi czynnik decydujący o wysokości dofinansowania mikroinstalacji to poprzednie dotacje, z których korzystał wnioskodawca. Jeśli w przeszłości otrzymał już dofinansowanie fotowoltaiki, przysługuje mu jedynie 2000 zł dotacji do mikroinstalacji, przy czym nadal może liczyć na pełne dofinansowanie pozostałych elementów, których dofinansowanie jest oferowane w ramach programu Mój Prąd.

Chcesz wiedzieć, ile dokładnie dotacji możesz otrzymać? Skontaktuj się z nami – chętnie udzielimy odpowiedzi na to oraz każde inne nurtujące Cię pytanie.