Ekspert od fotowoltaiki

Mój Prąd 4.0 – kto i ile zyska? Jakie zmiany wprowadza czwarta edycja programu Mój Prąd?

15 kwietnia 2022 r.ruszył Mój Prąd 4.0, czyli czwarta edycja jednego z największych programów wsparcia fotowoltaiki. Jej planowany budżet to aż 350 mln zł. Sprawdź, ile możesz zyskać dzięki programowi Mój Prąd i jakie zmiany wprowadza Mój Prąd 4.0. Poniżej wyjaśniamy również, kiedy i jak będzie przebiegał nabór wniosków.

Czym jest program Mój Prąd?

Mój Prąd to program wsparcia dla osób prywatnych, decydujących się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Prosumenci zakwalifikowani do programu otrzymują dofinansowanie fotowoltaiki w postaci środków pieniężnych na zakup i montaż paneli oraz pozostałego osprzętu. Do tej pory miały miejsce już trzy edycje programu. W dwóch pierwszych dofinansowanie wynosiło do 5000 zł, a w ostatniej edycji obniżono je do 3000 zł. Budżet wszystkich poprzednich edycji wyniósł w sumie 1,8 mld zł. Finansowaniu podlegały jedynie zakup i montaż instalacji. Na jakie dofinansowanie fotowoltaiki możesz liczyć w ramach programu Mój Prąd 4.0? Jaka jest kwota maksymalna? Dowiesz się tego z dalszej części tekstu.

Program Mój Prąd 4.0 – co się zmieniło?

Najnowsza edycja programu Mój Prąd, uruchomiona 15 kwietnia 2022 r., przynosi pewne zmiany:

 • Dofinansowanie fotowoltaiki obejmuje nie tylko instalację paneli, ale również zakup magazynów energii i ciepła oraz inteligentnych systemów zarządzania energią.
 • Maksymalna kwota dofinansowania instalacji fotowoltaicznej to znów 5000 zł.
 • W programie mogą wziąć udział również beneficjenci poprzednich edycji programu, pod warunkiem przejścia na model rozliczenia net-billing, a maksymalna kwota dopłaty do instalacji to 2000 zł.

Mój Prąd 4.0 wprowadza pewne zmiany, spośród których najistotniejsza to dofinansowanie fotowoltaiki nie tylko w zakresie zakupu i montażu instalacji, ale również urządzeń dodatkowych. Prosumenci mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na zakup magazynów energii ciepła oraz urządzeń HEMS. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Mój Prąd 4.0 nie obejmuje dofinansowania ładowarek samochodów elektrycznych.

Mój Prąd 4.0 – ile możesz zyskać?

Budżet czwartej edycji programu Mój Prąd wynosi 350 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania dla pojedynczego prosumenta to 20,5 tys. zł. Kwoty poszczególnych dofinansowań przedstawiają się następująco:

 • dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej:
  • do 5000 zł dla prosumentów, którzy po raz pierwszy są beneficjentami programu Mój Prąd oraz zdecydują się na zakup urządzeń dodatkowych,
  • do 4000 zł dla nowych prosumentów, którzy nie kupią urządzeń dodatkowych,
  • do 2000 zł dla beneficjentów poprzednich edycji programu,
 • do 7500 zł na magazyny energii,
 • do 5000 zł na magazyny ciepła,
 • do 3000 zł na systemy inteligentnego zarządzania energią (HEMS).

Maksymalna kwota dofinansowania to 20,5 tys. zł, przy czymdofinansowanie fotowoltaiki nie może być wyższe niż połowa kosztów kwalifikowanych.

Rozliczenie w trybie net-billing jako warunek konieczny udziału w programie

Dofinansowanie fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 4.0 przysługuje jedynie prosumentom rozliczającym się z siecią energetyczną w trybie net-billing. Warto przybliżyć nieco tę kwestię i wyjaśnić, o co konkretnie chodzi.

Prosumenci wytwarzający nadwyżki energii mają możliwość odprowadzania ich do sieci, a następnie odkupywania w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na energię. Dotychczas rozliczenie z siecią następowało w trybie net-metering, czyli ilościowym, w stosunku 1:0,8. Innymi słowy, użytkownik mógł odebrać z sieci 80% odprowadzonej energii. Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi net-metering został zastąpiony przez net-billing. Rozliczenie ilościowe zostaje zlikwidowane. Od teraz prosumenci sprzedają nadwyżki do sieci po obowiązujących cenach energii, a wykorzystanie ich w przyszłości wymaga odkupienia energii po cenie rynkowej. Jeśli bierzemy pod uwagę perspektywę dalszych podwyżek cen prądu, rozwiązanie to nie jest korzystne dla prosumentów.

Nowi prosumenci obowiązkowo rozliczają się w trybie net-billing. Natomiast osoby, które zamontowały instalację przed 1 kwietnia 2022 r. jeszcze przez 15 lat mają możliwość rozliczania się poprzez net-metering. Jednak pozostanie przy starym sposobie rozliczeń dyskwalifikuje ich z udziału w programie Mój Prąd 4.0.Aby otrzymać dofinansowanie fotowoltaiki, konieczne jest przejście na system rozliczeń net-billing.

Nabór wniosków – gdzie, jak i kiedy?

Nabór wniosków do programu Mój Prąd 4.0 rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r. i potrwa do 2023 r. lub do wyczerpania środków. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym. W najnowszej edycji programu Mój Prąd wnioski można składać tylko drogą elektroniczną.

Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 444 tys. wniosków. Dotychczas dzięki programowi Mój Prąd zdolność do wytwarzania energii słonecznej wzrosła o ok. 2,5 GW. Mój Prąd 4.0 ma zapewnić wzrost tej wartości o ok. 1,2 GW.

Mój Prąd 4.0 to z pewnością program wart uwagi. Umożliwia on otrzymanie odczuwalnego wsparcia w formie dofinansowania. Szczególnie warto docenić dofinansowanie magazynów energii – niezwykle potrzebne ze względu na wprowadzenie niekorzystnego dla konsumentów sposobu rozliczania z siecią energetyczną.