Fotowoltaika dla rolnika 2022 – korzyści i dofinansowanie

Jakie korzyści niesie fotowoltaika dla rolnika? To sposób na optymalizację kosztów działalności i gromadzenie oszczędności. Własne panele fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym pozwolą Ci uniezależnić się od podwyżek cen prądu i prowadzić zrównoważony biznes. Sprawdź, jakie są możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznej dla rolnika w 2022 roku!

Wytwarzanie energii elektrycznej z promieni słonecznych – fotowoltaika – zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników. Inwestycja w panele fotowoltaiczne z możliwością skorzystania z ulgi inwestycyjnej oraz wielu innych form dofinansowania to szansa na zrównoważony rozwój i obniżenie bieżących kosztów prowadzenia działalności. W końcu innowacje technologiczne i automatyzacja produkcji wymagają sporych nakładów finansowych, a znaczną część wydatków stanowią opłaty za energię elektryczną.

Dzięki instalacji fotowoltaicznejw gospodarstwie rolnym zapewniasz sobie:

 • źródło taniej i ekologicznej energii elektrycznej;
 • możliwość wykorzystania nieużytków;
 • oszczędności i brak obaw przed podwyżkami cen prądu;
 • obniżenie kosztów prowadzenia działalności;
 • dofinansowanie, które nie obciąża budżetu – korzystny system rozliczeń z zakładem energetycznym oraz dostępne narzędzia finansowe i podatkowe sprawiają, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną niemal sama się finansuje;
 • niezależność energetyczną – instalacja fotowoltaiczna o odpowiedniej mocy może nawet w 100 proc. pokryć zapotrzebowanie gospodarstwa na prąd, a Ty uniezależniasz się od dostawców energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna w rolnictwie – jak to działa?

Ogniwo fotowoltaiczne jest elementem półprzewodnikowym, które zmienia światło słoneczne w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Aby móc wykorzystywać wytworzoną w ten sposób energię elektryczną i zasilać urządzenia w domu, firmie lub gospodarstwie rolnym, niezbędne jest zamontowanie również falownika, który przekształca wędrujący kablami solarnymi prąd stały w prąd przemienny.

Pamiętaj, że w pierwszej kolejności do zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych zawsze wykorzystany zostanie prąd z Twojej instalacji fotowoltaicznej. Ewentualna nadwyżka zostanie zmagazynowana w zakładzie energetycznym, z którym podpisałeś umowę.

Gdzie rolnik może postawić instalację fotowoltaiczną?

Jednym z pierwszych etapów planowania budowy instalacji fotowoltaicznej jest znalezienie odpowiedniego miejsca do montażu paneli słonecznych. W tym wypadku ważne jest nie tylko nasłonecznienie, ale również kąt nachylenia terenu i wielkość możliwej do zagospodarowania powierzchni.

Rolnik może wykorzystać do postawienia instalacji fotowoltaicznej m.in.:

 • dach domu mieszkalnego,
 • dachy budynków gospodarczych,
 • grunty rolne lub nieużytki, przy czym większych instalacji nie można stawiać na gruncie o klasie lepszej niż IV.

Moc instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym

O odpowiedni dobór mocy instalacji fotowoltaicznej powinien zadbać dobry, sprawdzony doradca energetyczny z firmy, która specjalizuje się w tej dziedzinie. Niezbędna jest bowiem analiza rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym, uwzględniająca profil działalności.

Przykładowo, przy instalacji o mocy do 10 kWp wstępne oszacowanie będzie opierało się na założeniu, że na każde zużyte rocznie 1000 kWh należy dobrać ok. 1 kWp mocy instalacji. Poprawnie dobrana moc instalacji zapewni corocznie wyprodukowanie ilość energii, odpowiadającej jej rocznemu zużyciu.

Montaż instalacji fotowoltaicznej – komu zlecić wykonanie?

Podejmując decyzję o budowie własnej elektrowni słonecznej, postaw na sprawdzonych, doświadczonych fachowców, którzy dostarczą Ci i zamontują nie tylko najnowocześniejsze panele fotowoltaiczne, ale przede wszystkim zapewnią wsparcie w załatwieniu wszelkich formalności, kredytów i źródeł dofinansowania.

Zlecając realizację instalacji fotowoltaicznej profesjonalistom możesz liczyć m.in. na:

 • wykonanie audytu optymalizacyjnego;
 • dobranie odpowiednich komponentów;
 • wykonanie dokumentacji technicznej elektrowni fotowoltaicznej;
 • usługę dostarczenia oraz montażu instalacji PV;
 • serwisowanie instalacji i urządzeń;
 • opcję zgłoszenia (w imieniu inwestora) instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci elektroenergetycznej.

Panele fotowoltaiczne dla rolnika – rozliczenie z zakładem energetycznym

Rolnik jest prosumentem energii odnawialnej w myśl Pakietu prosumenckiego, przyjętego przez rząd w lipcu 2022 roku, jeśli korzysta z własnej instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym. Rozlicza się z zakładem energetycznym w formie opustów (przy mocy do 50 kWp).

Dzięki temu ma możliwość magazynowania energii elektrycznej w zakładzie energetycznym, kiedy nie jest ona zużywana na bieżące potrzeby gospodarstwa rolnego oraz wykorzystania jej, kiedy zapotrzebowanie się zwiększy lub warunki pogodowe utrudnią produkcję.

Współczynniki opustu dla rolników są takie same, jak dla osób fizycznych:

 • dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh, wprowadzoną do sieci, rolnik może odebrać 0,8 jej wartości,
 • dla instalacji o mocy powyżej 10 kW, nie większych jednak niż 40 kW, stosunek ten wynosi 1 do 0,7.

Niestety już od 1 kwietnia 2022 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która likwiduje system opustów. Zastąpi go system net-billing, oznaczający, że prosument będzie musiał odkupywać odprowadzoną nadwyżkę energii z sieci. Z systemu opustów jeszcze przez 15 lat będą mogli korzystać użytkownicy, którzy zdążą zamontować instalację przed wejściem w życie rozporządzenia.

Fotowoltaika dla rolnika – źródła dofinansowania

Przejdźmy do konkretów. Zanim zdecydujesz się na montaż instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do ochrony środowiska i zrewolucjonizuje funkcjonowanie Twojego gospodarstwa rolnego, poznaj najważniejsze dotacje i ulgi. Szybko przekonasz się, że fotowoltaika dla rolnika, czyli inwestycja w panele fotowoltaiczne zwróci się z nawiązką.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników z NFOŚiGW – program Agroenergia

Najbardziej znaną dotacją, wspierającą montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych, jest program Agroenergia. Celem Agroenergii jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. To program skierowany do rolników – właścicieli lub dzierżawców nieruchomości rolnych – którzy przynajmniej rok zajmują się prowadzeniem gospodarstw, gdzie użytki rolne zajmują od 1 do 300 ha.

Dotacje na fotowoltaikę w programie Agroenergia przyznawane są bezzwrotnie i obejmują:

 • montaż fotowoltaiki, turbiny wiatrowej lub pompy ciepła,
 • urządzenia o mocy od 10 kWp, ale nie większej niż 50 kWp,
 • dofinansowanie w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanychprzedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł. 

Co ważne, wniosek o przyznanie dotacji na fotowoltaikę należy złożyć przed rozpoczęciem montażu paneli, po jego pozytywnym rozpatrzeniu. Środki zostaną zaś wypłacone dopiero po zakończeniu inwestycji. Nabór wniosków do programu Agroenergia ma charakter ciągły i zgodnie z regulaminem, umowy z rolnikami będą podpisywane do 2023 roku.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolnika

Jak skorzystać z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na fotowoltaikę? Ulga inwestycyjna jest skierowana do płatników podatku rolnego, czyli:

 • właścicieli bądź użytkowników wieczystych gruntów,
 • posiadaczy samoistnych gruntów,
 • posiadaczy gruntów, będących własnością Skarbu Państwa lub JST.

Rolnik lub hodowca, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków (w tym budowę instalacji fotowoltaicznej) może skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty. Musi owe koszty udokumentować, a odpisów od otrzymanej kwoty może dokonywać przez 15 kolejnych lat. Co ważne, tego źródła dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników nie można łączyć z innymi formami publicznego wsparcia.

Dodatkową korzyścią finansową – w przypadku gospodarstw rolnych, które są płatnikami podatku VAT – jest możliwość sfinalizowania całej inwestycji w kwotach netto. Podatek VAT wróci bowiem do rolnika po pomyślnym zrealizowaniu projektu.

Jeśli nie jesteś płatnikiem VAT, możesz zainstalować instalację fotowoltaiczną na budynku mieszkalnym i zastosować ulgową stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Czy rolnik może skorzystać z dofinansowania fotowoltaiki w programach Mój prąd i Czyste powietrze?

Programy dofinansowania przydomowej elektrowni słonecznej Mój prąd i Czyste powietrze skierowane są do osób fizycznych. Prowadzenie działalności rolnej nie ogranicza jednak praw rolnika do skorzystania z tych programów, pod warunkiem, że o dotację będzie wnioskował właśnie jako osoba fizyczna, chcąc produkować energię na własne potrzeby.

Instalacja fotowoltaiczna z dotacją będzie mogła wówczas zapewniać energię elektryczną wyłącznie urządzeniom w domu. Podczas składania wniosku deklarowanym źródłem dochodu może być jednak prowadzenie gospodarstwa rolnego. To nie będzie wpływało na decyzję o przyznaniu dotacji.

Ile wyniesie dofinansowanie do fotowoltaiki? Sprawdź kalkulację.

 • Kolejna edycja programu Mój prąd jeszcze nie ruszyła i nie są znane jej szczegóły. W poprzedniej edycji osoby fizyczne, dysponujące budynkiem jednorodzinnym, mogły otrzymać dotację w wysokości 3000 zł dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW
 • W programie Czyste powietrze wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu beneficjenta – osoby fizycznej, która jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego.

Możesz również sprawdzić, czy opłaca się budować przydomową instalację fotowoltaiczną na przykładzie 3 wybranych pakietów:

 • mała instalacja domowa [4 KWp]
 • roczny rachunek za prąd bez fotowoltaiki: 2 250 zł;
 • roczny rachunek za prąd z fotowoltaiką: 260 zł;
 • średnia instalacja domowa [5 KWp];
 • roczny rachunek za prąd bez fotowoltaiki: 2 700 zł;
 • roczny rachunek za prąd z fotowoltaiką: 260 zł;
 • duża instalacja domowa [10 KWp];
 • roczny rachunek za prąd bez fotowoltaiki: 5 420 zł;
 • roczny rachunek za prąd z fotowoltaiką: 273 zł.

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym

Zgodnie z prognozą, popartą doświadczeniem firmy Solar Progres Solutions inwestycja w panele fotowoltaiczne zwraca się z nawiązką w ciągu 5-6 lat, przynosząc Ci na bieżąco znaczne oszczędności i umożliwiając gwałtowny rozwój Twojego gospodarstwa rolnego.

Zadbaj o odpowiednie wsparcie, dzięki czemu przez proces stawiania Twojej pierwszej elektrowni słonecznej w gospodarstwie rolnym przejdziesz gładko i z zyskiem, mając gwarancję efektywnego wykorzystania promieni słonecznych, co w polskich warunkach nie jest oczywiste.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest instalacja fotowoltaiczna on-grid, a więc podłączona do sieci. Przy czym im więcej energii zużyjemy na miejscu, bez magazynowania w celu późniejszego odbioru, tym rozwiązanie to będzie korzystniejsze ekonomicznie. Stosowanie akumulatorów na potrzeby fotowoltaiki jest rzadszą praktyką, ze względu na wysokie koszty inwestycji i konieczność ich wymiany po kilkunastu latach pracy.