Fotowoltaika na ziemi

Dostępne formy dofinansowania paneli słonecznych w 2022 roku

Zwrot z inwestycji w panele fotowoltaiczne jest uzależniony m.in. od wielkości instalacji, kosztów związanych z jej zakupem (a także montażem) oraz warunków atmosferycznych. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że na całkowity zwrot trzeba poczekać od kilku do nawet kilkunastu lat. Ten okres jest zdecydowanie krótszy jeżeli skorzystamy z jednej z dostępnych form dofinansowania na panele fotowoltaiczne. W 2022 roku część programów dotyczących odnawialnych źródeł energii została zakończona, jednak inne są nadal dostępne, zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Kto może z nich skorzystać i co warto o nich wiedzieć?

Panele słoneczne – dotacja na instalację fotowoltaiczną

W 2021 roku największa liczba osób skorzystała z programu “Mój Prąd”. Maksymalna dotacja do paneli słonecznych wynosiła 3 tys. zł. W przypadku niewielkich instalacji fotowoltaicznych, takie wsparcie znacząco skraca czas zwrotu inwestycji. Obecnie (koniec stycznia 2022) nie można skorzystać z programu “Mój Prąd”, ponieważ ostateczny termin składania wniosków upłynął 6 października 2021 roku. Niemniej jednak już wiadomo, że będzie kontynuowany w nieco zmienionej formie. Nowy nabór najprawdopodobniej zrealizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Za pośrednictwem strony internetowej instytucji, będzie można skorzystać z najświeższej wersji programu “Mój Prąd”. Kiedy rozpocznie się nowy nabór? Obecnie nie ma żadnych potwierdzonych informacji w tym temacie.

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej – program “Czyste Powietrze”

Ogólnopolski program “Czyste Powietrze” jest zaplanowany do 2027 roku. Jego głównym celem jest wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, czyli np. panele fotowoltaiczne, które są traktowane jako zakupodnawialnych źródeł energii. Ten program także nadzoruje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do kogo jest skierowany projekt “Czyste Powietrze”?

 • Przede wszystkim do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Ponadto Fundusz Ochrony Środowiska dopuszcza wnioski właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych. W takich przypadkach warunkiem jest wyodrębniona księga wieczysta.

Program “Czyste Powietrze” obejmuje zarówno zakup, jak i montaż instalacji fotowoltaicznej. Maksymalna kwota dotacji wynosi aż 37 000 zł.

Energia Plus, czyli dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną w 2022 roku

Program “Energia Plus” jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest poprawienie jakości powietrza, poprzez redukcję oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Program został uruchomiony w 2019 roku. Przyjmowanie wniosków jest planowane do 2023 roku. Nie poznaliśmy jeszcze szczegółów dotyczących tegorocznego naboru. Będzie on miał miejsce w drugiej połowie roku. Prawdopodobnie będzie jednak prezentował się podobnie jak w poprzednim naborze. Co warto wiedzieć o tej formie dotacji na fotowoltaikę?

 • Przede wszystkim dostępne są dwie formy wsparcia. Pierwszą z nich jest pożyczka, która może obejmować maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. W aktualnej edycji na ten cel przeznaczono aż 1 264 286 978,50 złotych.
 • Druga forma to dotacja, która może pokryć do 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych. Ta forma jest przeznaczona dla przedsięwzięć, które są oparte o technologię produkcji energii w obiegu, czyli ORC. Kwota, jaką w ostatniej edycji przeznaczył na to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 49 772 500 złotych.

Dodatkowo, warto wiedzieć, że w przypadku realizowania inwestycji w oparciu o project finance trzeba posiadać wkład własny, którego wielkość nie może być niższa niż 15% kosztów kwalifikowanych.

Gwarancja Biznesmax, czyli jak uzyskać kredyt na instalację fotowoltaiczną?

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji Biznesmax, czyli bezpłatnej promesy spłaty kredytu. Ta forma wsparcia jest udzielana zarówno mikro, jak i małym oraz średnim przedsiębiorcom.

 • Gwarancja tego typu jest udzielana maksymalnie do 80% wartości kredytu. Jeżeli przedsiębiorca nie będzie w stanie go spłacić, zrobi to za niego Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli gwarant. Oczywiście w późniejszym terminie przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami.

Dodatkowo, właściciele firm mogą liczyć na 5% dopłatę do kapitału kredytowego w każdym roku spłacania kredytu,

Agroenergia, czyli panele fotowoltaiczne dla rolników

Program Agroenergia jest przeznaczony zarówno dla właścicieli, jak i dzierżawców ziem rolnych.Odnawialne źródła energii, czyli OZE cieszą się rosnącą popularnością wśród rolników. Dzięki nim, można w znaczący sposób zredukować rachunki za energię elektryczną i tym samym zwiększyć opłacalność produkcji rolnej. Nie poznaliśmy jeszcze szczegółów dotyczących naboru do programu Agroenergia w 2022 roku. Nie jest nawet pewne, czy będzie on kontynuowany. Jeśli program zostanie ponownie uruchomiony, być może będzie działał na podobnych zasadach, jak w poprzednich edycjach:

 • Rolnik nie może rozpocząć inwestycji, m.in. w panele fotowoltaiczne, przed otrzymaniem dofinansowania. W przeciwnym wypadku poniesione wydatki nie zostaną ujęte jako koszty kwalifikowane. Dodatkowo wszystkie elementy instalacji muszą być nowe, zaś od daty ich produkcji nie może minąć więcej niż 24 miesiące.
 • Kolejnym warunkiem jest minimalny czas użytkowania instalacji fotowoltaicznej, który wynosi 3 lata. Co ważne, początek funkcjonowania całej instalacji liczy się od dnia przyłączenia jej do istniejącej sieci. Dodatkowym warunkiem jest rozpoczęcie współpracy z zakładem energetycznym.

Rolnik, który korzysta z programu Agroenergia nie może być jednocześnie beneficjentem innych dofinansowań na odnawialne źródła energii. Dotyczy to zarówno programu “Mój Prąd”, jak i “Czyste Powietrze”. Maksymalna wartość dofinansowania z dotacji Agroenergia wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. Jednocześnie kwota nie może przekroczyć 25 tysięcy złotych.

 • W przypadku paneli słonecznych generujących moc w przedziale od 10 kW do 30 kW, maksymalna dotacja to 20% wszystkich kosztów kwalifikowanych. W praktyce kwota wsparcia nie może przekroczyć 15 tysięcy złotych.
 • Z kolei dotacja na większe instalacje fotowoltaiczne, charakteryzujące się mocą od 30 kW do 50 kW wynosi 13% i nie więcej niż wspomniane wcześniej 25 tysięcy złotych.

Dodatkowo, jeżeli rolnik zbuduje instalację, w skład której wchodzi pompa ciepła, elektrownia wiatrowa i panele fotowoltaiczne, może liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych wsparcia. Otrzymane wsparcie można połączyć z ulgą termomodernizacyjną na zasadach opisanych w dalszej części artykułu.

Agroenergia miała być realizowana do 2027 roku. Jednak zgodnie z informacjami pochodzącymi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2022 roku ma zostać zastąpiona przez program Energia Dla Wsi. Według wstępnych informacji miałby on być zdecydowanie bardziej kompleksowy. Nowy program ma w wielu wymiarach wspierać ekologiczną produkcję rolną. Rozpoczęcie naboru jest planowane na drugą połowę roku.

Zakup paneli fotowoltaicznych – odliczenie od podatku

Nie każdy wie, że w ramach tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej, każdy może skorzystać z możliwości odliczenia od podatku kosztów związanych z zakupem instalacji fotowoltaicznej. O czym warto jednak pamiętać?

 • Przede wszystkim cała instalacja musi być podłączona do budynku mieszkalnego. Faktura nie może być wystawiona z datą przed 1 stycznia 2019 roku. Jest to niezwykle ważne, poniewaz dopiero po tej dacie można odliczyć instalację fotowoltaiczną od podatku.
 • Maksymalna kwota odliczenia nie może być wyższa niż 53 tys. złotych. W sytuacji, gdy właścicielami lub współwłaścicielami budynku są małżonkowie, maksymalna kwota wynosi aż 106 000 złotych.

Dodatkowo, warto wiedzieć, że ulga termomodernizacyjna przysługuje także osobom, które korzystały z programu “Mój Prąd”. W takiej sytuacji kwota odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę dotacji.

Dofinansowania do paneli słonecznych – co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Unia Europejska przyznała Polsce ponad 120 miliardów euro dotacji bezpośredniej oraz 46 miliardów euro pożyczek na odnawialne źródła energii. Część z tej ogromnej puli zostanie przekazana na dotacje do zakupu instalacji paneli fotowoltaicznych.

 • W niedalekiej przyszłości można spodziewać się kontynuacji programu “Mój Prąd”. Być może ruszą również inne programywsparcia dla osób prywatnych i przedsiębiorców, którzy chcieliby korzystać z energii słonecznej.

Od kilku lat udział odnawialnych źródeł energii, w tym oczywiście fotowoltaiki, systematycznie rośnie. Nic nie wskazuje na to, aby ten trend miał się zmienić, wręcz przeciwnie. W Polsce oraz w praktycznie całej Europie, można zaobserwować coraz większą liczbę domów, które czerpią energię ze słońca. Ponadto powstają ogromne farmy paneli słonecznych, które przy sprzyjających warunkach, produkują bardzo dużą ilość energii elektrycznej.

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowań na zakup paneli fotowoltaicznych?

Redukcja rachunków za energię elektryczną, a nawet wytwarzanie nadwyżek, to cel wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Szybki zwrot inwestycji sprawia, że coraz więcej osób jest zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Niestety, bez dofinansowań nawet najlepiej zaplanowana instalacja zwraca się bardzo długo. Wynika to m.in. z wysokich kosztów zakupu, czyli tak zwanej bariery wejścia. Otrzymując dofinansowanie, czas potrzeby do wyjścia na „zero” może skrócić się nawet o 1/3. W takim przypadku perspektywa korzystania z odnawialnych źródeł energii staje się bardzo kusząca. Oczywiście nie bez znaczenia jest również ochrona środowiska. Redukcja dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery jest priorytetem dla wielu krajów, w tym Polski. Im bardziej popularne będzie instalowanie paneli fotowoltaicznych, tym cel uda się szybciej osiągnąć.