Fotowoltaika dla firm – rozliczenie z zakładem energetycznym

Fotowoltaika dla firm – rozliczenie z zakładem energetycznym

Interesuje Cię fotowoltaika dla firm, rozliczenie z zakładem energetycznym na preferencyjnych warunkach, czyli produkowanie energii elektrycznej na potrzeby własnego przedsiębiorstwa? To rozwiązanie pozwala na znaczne oszczędności i prowadzenie zrównoważonego biznesu, opartego o odnawialne źródła energii.

Na jakich zasadach przedsiębiorca może wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby za pośrednictwem instalacji fotowoltaicznej? Takie rozwiązanie, jak fotowoltaika dla firm na korzystnych warunkach, jest możliwe, dzięki przyjęciu przez rząd w lipcu 2019 roku Pakietu prosumenckiego. Wprowadza on nową definicję „prosumenta energii odnawialnej” i obejmuje nią przedsiębiorców. Niestety najważniejsze założenia Pakietu prosumenckiego wkrótce ulegną zmianie – w związku z rozporządzeniem wchodzącym w życie 1 kwietnia 2022. Z głównej korzyści, czyli systemu opustów, będą mogli teraz korzystać tylko Ci prosumenci, którzy uruchomili instalację fotowoltaiczną przed datą wejścia w życie nowelizacji. Przywilej ten stracą po upływie 15 lat.

Inwestycja w panele fotowoltaiczne – osoby fizyczne a firmy

Prosument może wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby w instalacji fotowoltaicznej i jest objęty systemem opustów (przy mocy do 50 kW). Zakład energetyczny magazynuje wówczas nadwyżkę wyprodukowanejenergii elektrycznej, a przedsiębiorca odbiera ją w razie zwiększonego zapotrzebowania. Ma na to 18 miesięcy.

Współczynniki opustu dla firm, które korzystają z paneli fotowoltaicznych są takie same, jak dla osób fizycznych:

  • dla instalacji o mocy do 10 kWpza 1 kWh, wprowadzoną do sieci, możesz odebrać 0,8 jej wartości,
  • dla instalacji o mocy powyżej 10 kWp, nie większych jednak niż 40 kWp, stosunek ten wynosi 1 do 0,7.

Net-billing, zamiast systemu opustów

Jak wspomnieliśmy, system opustów przestanie obowiązywać 1 kwietnia 2022 roku. Zastąpi go net-billing. Od teraz prosument nie będzie mógł już oddawać nadwyżki i odbierać jej części w dowolnym momencie. Nadprodukcja energii będzie odsprzedawana i odkupywana w razie potrzeby. Niestety nie jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia prosumenta. Użytkownik może odebrać energię w ilości, którą oddał, jednak nie jest ona liczona wprost, ale w przeliczeniu na złotówki. Zatem w przypadku wzrostu cen energii, do odebrania będzie jej mniej, niż zostało oddane. Poza tym jej wartość zmienia się w zależności od rozmaitych czynników, takich jak choćby pory roku. Zimą prąd jest droższy, a właśnie wtedy następuje potrzeba odkupienia energii. Z tego powodu prosumenci zdecydowanie stracą na nowym systemie rozliczeń.

Panele fotowoltaiczne – jak to działa?

Zastanawiasz się, jak działają panele fotowoltaiczne i cała instalacja fotowoltaiczna? W panelach słonecznych, które warto zamontować w dobrze nasłonecznionym miejscu o odpowiednim nachyleniu, znajdują się ogniwa fotowoltaiczne. Pod wpływem działania promieni słonecznych w panelach dochodzi do tzw. efektu fotowoltaicznego. W ten sposób powstaje prąd stały.

Urządzeniem, które przekształca wędrujący kablami solarnymi prąd stały w prąd przemienny jest falownik. Dzięki niemu możemy zasilać urządzenia elektryczne w domu lub w firmie. W pierwszej kolejności do ich zasilenia zawsze wykorzystany zostanie prąd z Twojej instalacji fotowoltaicznej. Powstała nadwyżka energii elektrycznej, którą z pewnością wyprodukujesz, trafi do sieci elektroenergetycznej. Rozliczenie z zakładem energetycznym umożliwi dostarczony przez zakład specjalny, dwukierunkowy licznik.

Montaż instalacji fotowoltaicznej – czy to się opłaca?

Jeśli zastanawiasz się, czy montaż instalacji fotowoltaicznej w Twojej firmie się opłaca, możesz zlecić wycenę profesjonalistom, np. Solar Progress Solutions. Zlecając montaż instalacji fotowoltaicznejw firmie, warto zwrócić uwagę na szczegóły, m.in.: wykonanie audytu optymalizacyjnego, dobranie odpowiednich komponentów oraz wykonanie dokumentacji technicznej elektrowni fotowoltaicznej, usługę dostarczenia oraz montażu instalacji PV, a także serwisowanie instalacji i urządzeń oraz opcję zgłoszenia (w imieniu inwestora) instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci elektroenergetycznej.

Zabezpieczając ten proces u sprawdzonego wykonawcy, masz pewność, że inwestycja w odnawialne źródła energii zwróci się z nawiązką.

Fotowoltaika dla firm – rozliczenie z wytwarzania energii elektrycznej

Jak wygląda rozliczeniefotowoltaiki zzakładem energetycznym? Jak na razie zasady współpracy przedsiębiorstwa z zakładem energetycznym oraz korzystanie z sieci dystrybucyjnej reguluje wspomniany wcześniej Pakiet prosumencki. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia niewiele zmieni się w kwestiach formalnych. Co musi zrobić przedsiębiorca, aby wytwarzać energię z instalacji PV powyżej 50 kW oraz odsprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej?

  • w pierwszej kolejności po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, przedsiębiorca zgłasza przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej;
  • deklaruje jednocześnie, że będzie wytwarzał energię na własne potrzeby;
  • następnie składa wniosek o zamontowanie licznika dwukierunkowego;
  • ważne jest podpisanie dwóch umów z zakładem energetycznym: o świadczenie usług dystrybucji oraz na sprzedaż nadwyżek energii, wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej;
  • aby uruchomić instalację PV, warto dopisać kod PKD 35.11Z, informujący o wytwarzaniu energii elektrycznej.

Za przekazaną nadwyżkę energii do sieci właściciel firmy musi wystawiać faktury zakładowi energetycznemu z wybraną przez siebie częstotliwością.

Jeśli dodatkowo wiesz, jak uzyskać dofinansowanie fotowoltaiki, możesz wyjść na tym całkiem nieźle. Zwróć uwagę na program Mój Prąd w celu uzyskania dotacji lub Czyste Powietrze, jeśli chcesz otrzymać pożyczkę. Montaż instalacji fotowoltaicznej to inwestycja firmowa, która sprawia, że obniżysz rachunki w firmie nawet o 80%. Możesz odliczyć pełny VAT od zakupu na poziomie 23%. Instalacja fotowoltaiczna to również koszt firmy, co sprawia, że oszczędności powstają w związku z odliczeniami od podatku dochodowego