Mój Prąd 4.0 – ile zwrotu możesz otrzymać

Czwarta edycja programu Mój Prąd to liczne zmiany w kwestii zakresu sprzętu możliwego do sfinansowania, jak i wysokości dotacji. Co istotne, z dofinansowania mogą skorzystać również prosumenci, którzy korzystali już wcześniej ze wsparcia finansowego dla fotowoltaiki. Niemniej w ich przypadku wysokość maksymalnego możliwego do uzyskania dofinansowania jest nieco niższa.

Dofinansowanie dla prosumenta, korzystającego z dotacji po raz pierwszy

Bez względu na przeszłe dofinansowania, beneficjenci programu Mój Prąd 4.0 mogą liczyć na dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym określono konkretne kwoty maksymalne dofinansowań. Dla prosumentów, którzy korzystają z dotacji po raz pierwszy, maksymalna kwota dofinansowania mikroinstalacji PV, w przypadku gdy nie montuje się dodatkowego osprzętu, to 4000 zł. Jednak celem programu jest zachęcanie prosumentów do większych inwestycji w zieloną energię. Dlatego decydując się na dodatkowe elementy, można liczyć na dofinansowanie mikroinstalacji w wysokości do 5000 zł. Również pozostały osprzęt jest dofinansowany:

  • magazyn energii – do 7500 zł,
  • magazyn ciepła – do 5000 zł,
  • inteligentne systemy zarządzania energią – do 3000 zł (dotacja udzielana pod warunkiem montażu magazynu energii i/lub magazynu ciepła).

Ponowne korzystanie z dofinansowania

Ze względu na znaczną przebudowę programu Mój Prąd 4.0 i możliwość uzyskania dofinansowania innych elementów niż mikroinstalacja FV, postanowiono dopuścić również wnioski prosumentów, którzy korzystali już wcześniej ze wsparcia finansowego dla fotowoltaiki. W przypadku elementów dodatkowych, czyli magazynów energii elektrycznej i ciepła oraz inteligentnych systemów zarządzania energią, mogą liczyć na takie samo wsparcie, jak prosumenci otrzymujący dotację po raz pierwszy. Natomiast maksymalne dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej to w przypadku tych osób 2000 zł, przy czym nie ma tu znaczenia, czy decydują się na dodatkowe elementy, czy też nie.