Jak sprawdzić status wniosku Mój Prąd?

Poprawnie złożone wniosku Mój Prąd są rozpatrywane przez wiele miesięcy. Aktualnie średni czas rozpatrywania wniosków wynosi 300 dni, przy czym NFOŚiGW zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu nawet do 350 dni w przypadku konieczności uzupełnienia danych przez wnioskodawcę. Oczywiście mowa tutaj o średnim okresie oczekiwania, zatem warto wcześniej sprawdzić stan wniosku. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich przedstawia się następująco:

  1. Wejdź na stronę https://mojprad.gov.pl/.
  2. Wybierz opcję Sprawdź jego status.
    Sprawdź status
  3. Podaj swój e-mail lub numer PPE. Numer PPE to numer punktu poboru energii. Znajdziesz go między innymi na fakturze za energię elektryczną z sieci.
    Podaj dane do formularza
  4. Podaj numer wniosku.
  5. Kliknij Sprawdź status, aby dowiedzieć się, na jakim etapie rozpatrywania znajduje się Twój wniosek.

Drugi sposób na sprawdzenie statusu wniosku to zalogowanie się do swojego konta w GWD. Wystarczy skorzystać z e-dowodu lub profilu zaufanego – dokładnie tak samo, jak podczas wypełniania wniosku Mój Prąd.

Konto GWD

Co do zasady w przypadku akceptacji lub odrzucenia wniosku powinieneś otrzymać wiadomość mailową. Jednak systemy nieraz zawodzą, poza tym NFOŚiGW nie informuje o każdej zmianie statusu Twojego wniosku. Dlatego sprawdzanie go jest jak najbardziej sensowne. Jak widzisz, jest to również proste zadanie, które nie zajmie Ci wiele czasu.

Uzupełnienie lub ponowne złożenie wniosku

Niedopełnienie formalności w postaci braku któregoś z wymaganych załączników lub niewypełnienie wymaganego pola w formularzu może wydłużyć czas rozpatrywania wniosku. W zaistniałej sytuacji zostaniesz poproszony o dosłanie dokumentów lub wypełnienie pustych pól. Oznacza to wydłużenie czasu rozpatrywania o średnio 50 dni.

W przypadku odrzucenia wniosku Mój Prąd przysługuje Ci prawo złożenia go ponownie. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji musisz przejść całą procedurę od nowa. Wymagane jest ponowne wypełnienie wniosku i wysłanie odpowiednich dokumentów. Twój wniosek zostanie umieszczony na końcu listy, zatem czas oczekiwania to znów około 300 dni. Pamiętaj, aby ponownie składając wniosek, usunąć przyczynę odrzucenia poprzedniego. W przeciwnym razie nie ma co liczyć na akceptację i przyznanie dofinansowania.