Domy z fotowoltaiką

Fotowoltaika – kiedy się opłaca?

Od początku kwietnia 2022 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące sposobu rozliczania prosumentów. Nadwyżki energii były do tej pory rozliczane w systemie upustów, dzięki czemu istniała możliwość oddania ich do sieci, a w razie potrzeby – odebrania. Po nowelizacji ustawy o OZE moc wyprodukowana ze słońca jest sprzedawana do sieci w cenie hurtowej i kupowana przez prosumenta po cenach rynkowych. Czy wykorzystywanie energii ze słońca nadal się opłaca?

Fotowoltaika to dobry sposób pozyskiwania energii w każdej sytuacji – czy to prawda?

Montaż instalacji fotowoltaicznej może znacząco wpłynąć na obniżenie rachunków za energię elektryczną, jednak nie zawsze takie rozwiązanie jest w pełni opłacalne. W jakich sytuacjach nie warto inwestować w fotowoltaikę? Zwłaszcza wtedy gdy:

  • miesięczne rachunki za prąd są bardzo niskie – w sytuacji, gdy opłaty za energię wynoszą 100–150 zł montaż staje się mało opłacalny;
  • planuje się przeprowadzkę – instalacje fotowoltaiczne zwracają się dopiero po pewnym czasie, nie ma więc sensu inwestować w coś, z czego nie będzie się korzystać;
  • zbyt mało promieni słonecznych na terenie działki – zacienienie modułu fotowoltaicznego może powodować znaczny spadek wydajności instalacji;
  • montaż jest możliwy tylko na północnej stronie dachu – również w takiej sytuacji inwestycja może okazać się mało opłacalna.

Przed podjęciem decyzji o montażu fotowoltaiki warto skontaktować się z ekspertami, którzy odpowiedzą na pytanie „kiedy fotowoltaika się opłaca?”. Rzetelny audyt pozwoli racjonalnie ocenić wydajność instalacji i umożliwi podjęcie decyzji na podstawie konkretnych wyliczeń.

Ekonomia instalacji fotowoltaicznej

W przypadku paneli słonecznych wydajność ich działania bezpośrednio wpływa na opłacalność całej instalacji. Głównym wydatkiem inwestycji jest zakup sprzętu, stosunkowo drogi okazuje się również profesjonalny montaż. Na to, czy instalacja fotowoltaiki będzie opłacalna, ma wpływ wiele zmiennych czynników, takich jak produktywność instalacji, ceny kupna i sprzedaży energii elektrycznej.

W wielu przypadkach dolicza się także koszt przyłącza energetycznego, wymiany liczników na dwustronne oraz ewentualne koszty administracyjne. Wszystkie te kwestie wiążą się ze sporym wydatkiem, który trzeba ponieść na samym początku, jeszcze zanim instalacja zacznie pracować.

Przejście na fotowoltaikę pozwala znacząco obniżyć koszty energii

Instalacja fotowoltaiczna będzie produkować energię elektryczną od momentu uruchomienia. Ilość uzyskanej energii zależy w głównej mierze od warunków pogodowych. Pomimo nieoptymalnego procesu produkcji i zużycia należy pamiętać, że raz założone panele fotowoltaiczne mogą pracować 25 lat, a nawet dłużej. Przez cały ten czas koszty eksploatacji całego systemu będą bardzo niskie, a instalacja przynosić będzie korzyści energetyczne.

Koszt instalacji fotowoltaiki zwraca się po kilku latach

We wcześniejszym systemie inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwracała się przeciętnemu gospodarstwu domowemu w czasie około 5–7 lat. Według szacunków nowy sposób rozliczeń sprawi, że okres ten ulegnie wydłużeniu w zależności od wielkości całej inwestycji i rzeczywistego zużycia energii. Żywotność paneli fotowoltaicznych określa się na 25 lat lub dłużej, a fotowoltaika powinna zwrócić się w pierwszej dekadzie tego okresu.

Fotowoltaika jest opłacalna

Wprowadzone od kwietnia 2022 roku zmiany spowodują, że wydłuży się czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę. Warto jednak pamiętać, że wbrew obawom nie straci ona na opłacalności.

Ceny energii elektrycznej były dotąd bardzo niskie, jednak w ostatnim czasie nastąpił ich znaczny wzrost. Dotyczy to nie tylko firm czy fabryk, ale również odbiorców indywidualnych. W kolejnych latach koszty prądu mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, dlatego też wykorzystywanie instalacji fotowoltaicznej, nawet w nowym systemie rozliczania, będzie nadal korzystne.