Instalacja fotowoltaiczna w Nowym Sączu

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,15kWp w Nowym Sączu

Wykonaliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy 39,15 kWp z użyciem dwóch inwerterów. Podczas realizacji wyzwaniem okazała się niewielka powierzchnia dostępnego pod budowę terenu oraz jej pagórkowata charakterystyka. Potrzebne materiały dostarczyła nam hurtownia elektryczna Nowa Elektro.